NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Wetenschappelijk onderzoek

De algemene principes en concepten van de Muscloskeletale Geneeskunde zijn – net zoals elders in de reguliere geneeskunde het geval is - gebaseerd op heersende biomedische theorieën en neurofysiologische verklaringsmodellen. De MSK biedt hierop een aanvulling door het paradigma van de ketenstoornis, de grote invloed van de kleine gewrichten in het lichaam, de individuele houdings- en bewegingspatronen, de rol van onderliggende patronen ten gevolge van eerder trauma, de rol van angst en pijnvermijding en de rol van het onbewuste zenuwstelsel in het onderhouden van klachten.

De behandeling - en vooral de manipulaties – zijn specifieke methoden van de Musculoskeletale Geneeskunde. Effectiviteitsonderzoek laat zien dat het klinische traject van de Musculoskeletale Geneeskunde meer dan voldoende aanknopingspunten biedt voor een eigen, onderscheiden positie van het vak.

Er zijn momenteel meer dan 80 praktijken voor Musculoskeletale Geneeskunde in Nederland. Door de grote toestroom van patiënten en de goede behandelresultaten verlaat het vakgebied de pioniersfase en komt er meer aandacht voor het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden onderzoekprogramma’s opgesteld en er wordt geïnvesteerd in tijd en geld.

De meest recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, kunnen bijdragen aan het verdiepen van kennis en aan het reduceren van misverstanden en onzekerheid over de Musculoskeletale Geneeskunde. De laatste jaren is er sprake van een toenemende belangstelling voor onderwerpen in het musculoskeletale domein en neemt het aantal onderzoeken toe.

Onderzoek Musculoskeletale Geneeskunde (OMG-onderzoek)

In november 2013 is na een pilotstudie in samenwerking met het VU Medisch Centrum een landelijk wetenschappelijk onderzoek (Onderzoek Musculoskeletale Geneeskunde, OMG) naar de effectiviteit van Musculoskeletale Geneeskunde gestart. Er zullen zo veel mogelijk (nieuwe) patiënten gedurende hun behandelingstraject worden gevolgd om te kunnen meten hoe het met de klachten gaat wanneer ze met behulp van Musculoskeletale Geneeskunde zijn behandeld.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit vragen voor de MSK-arts en vragen voor u. De behandelend arts registreert een aantal behandelgegevens. Dit zijn normale medische gegevens die iedere arts aan alle patiënten vraagt. Als de behandelingen zijn afgelopen registreert de arts hoeveel behandelingen er nodig zijn geweest en welke behandeling er is toegepast. 
Wanneer de patiënt aan het onderzoek meedoet, ontvangt de patiënt vragenlijsten waarmee de ernst van de klachten gemeten kan worden. De vragen gaan over de ernst en het verloop van de klachten, maar ook wordt gevraagd of patiënt vindt dat de klachten zijn verbeterd, en of de patiënt na een behandeling ooit bijwerkingen heeft ervaren. In het eerste halfjaar krijgt de patiënt vragenlijsten om de zes weken, daarna nog één na ¾ jaar en de laatste krijgt de patiënt een jaar na de start van de behandeling. Het invullen vraagt elke keer ongeveer 10 minuten tijd. 

Resultaten
In dit onderzoek heeft de beantwoording van de vragenlijsten door de patient een belangrijke rol. De deelnemer krijgt, volgend op de voornaamste klacht die hij/zij invult, automatisch de juiste vragenlijsten in te vullen.

Klik om eerste resultaten te bekijken.