NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Klachtenservice

Vanaf 1 januari 2017 dient u aangesloten te zijn bij een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om u aan te sluiten bij de NVAMG-klachtenservice. Door aansluiting voldoet u aan:

  1. Het hebben van een klachtenregeling
  2. De mogelijkheid om gebruik te maken van een klachtenfunctionaris
  3. Aansluiting bij een geschillencommissie

De NVAMG-klachtenservice vervangt de aansluiting bij de klachtenregeling van de Stichting Klachtrecht AAG.
 
Tijdens de ALV en via de e-mail zijn vragen binnen gekomen over de aansluiting als persoon en als instelling. Graag zetten wij e.e.a. nog even voor u op een rijtje.

Individuele aansluiting

Alle MSK-artsen dienen zich individueel aan te sluiten bij de NVAMG-klachtenservice of bij een andere klachtenregeling.
Wilt u zich aansluiten bij de NVAMG-klachtenservice dan kan dat via het aanmeldingsformulier
Het jaartarief 2017 is voor NVAMG-leden € 140,- inclusief BTW. Niet-leden betalen € 175,- inclusief BTW.
Wilt u zich niet aansluiten bij de NVAMG-klachtenservice, dan verzoeken wij u vriendelijk wel aan ons door te geven bij welke klachtenregeling u bent aansloten. Zo kunnen wij patiënten die een klacht hebben over een MSK-arts die niet bij de NVAMG-klachtenservice is aangesloten doorverwijzen naar de juiste klachtenfunctionaris. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@nvamg.nl

Aansluiting als instelling

Als er binnen de instelling waar u werkzaam bent nog meerdere artsen of andere zorgverleners werkzaam zijn dan dient deze instelling zich ook aan te sluiten bij de NVAMG-klachtenservice of bij een andere klachtenregeling (als er meerdere MSK-artsen in werkzaam zijn hoeft de instelling zich uiteraard maar 1 keer aan te sluiten).
Wilt u de instelling aansluiten bij de NVAMG-klachtenservice dan kan dat via het aanmeldformulier instellingen
Het jaartarief 2017 is voor NVAMG-leden die hun instelling aanmelden € 300,- inclusief BTW. Niet-leden die hun instelling aanmelden betalen € 350,-.
 
Als u zich wilt aansluiten bij de NVAMG-klachtenservice dient u een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben die de kosten van een uitspraak van de Geschillencommissie Eza dekt. Wij adviseren u om bij uw verzekeraar te informeren of deze kosten gedekt zijn.
 
Voor vragen kunt u op contact opnemen met Corine Ottevanger via info@nvamg.nl of telefonisch: 030-225 05 52