NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Klachtenservice

U dient aangesloten te zijn bij een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheid om u aan te sluiten bij de NVAMG-klachtenservice. Door aansluiting voldoet u aan:

  1. Het hebben van een klachtenregeling
  2. De mogelijkheid om gebruik te maken van een klachtenfunctionaris
  3. Aansluiting bij een geschillencommissie


Individuele aansluiting

Artsen zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. De NVAMG heeft een eigen klachtservice die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. 
U kunt zich als  MSK-arts aansluiten bij de NVAMG-klachtenservice, maar u mag u ook aansluiten bij een andere klachtenregeling.
 
Als u zich wilt aansluiten bij de NVAMG-klachtenservice, dan verzoeken wij u dat te doen via het aanmeldingsformulier.
Het jaartarief is voor NVAMG-leden € 140,- inclusief BTW. Niet-leden betalen € 175,- inclusief BTW. Als u zich wilt aansluiten bij de NVAMG-klachtenservice dient u een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben die de kosten van een uitspraak van de Geschillencommissie Eza dekt. Wij adviseren u om bij uw verzekeraar te informeren of deze kosten gedekt zijn.

Aansluiting als instelling

De praktijkinstelling waar naast MSK-artsen ook andere personen werkzaam zijn dient als praktijkinstelling ook aangesloten te zijn bij de NVAMG-klachtenservice of bij een andere klachtenregeling. De praktijkeigenaar dient zich te vergewissen dat de bij hem in de praktijkinstelling werkzame MSK-artsen zich ook individueel hebben aangesloten bij een klachtenservice/-regeling.
Wilt u de praktijkinstelling aansluiten bij de NVAMG-klachtenservice dan kan dat via het aanmeldformulier instellingen
Het jaartarief is voor NVAMG-leden die hun instelling aanmelden is € 300,- inclusief BTW. Niet-leden die hun instelling aanmelden betalen € 350,-.

Kort samengevat
Alle MSK-artsen dienen individueel aangesloten te zijn bij een klachtenregeling. Daarnaast dienen praktijkinstellingen, waar naast MSK-artsen ook andere personen werkzaam zijn, zich ook als praktijkinstelling aan te sluiten bij een klachtenregeling.

Klachtenregeling

Download de klachtenregeling MSK-artsen

Veelgestelde vragen