NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Beroepsvereniging NVAMG

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) is de landelijke beroepsvereniging van artsen die de Musculoskeletale Geneeskunde beoefenen. De vereniging heeft op dit moment 154 leden. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de Musculoskeletale Geneeskunde in de ruimste zin en het behartigen van de belangen van haar leden.

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van de NVAMG bestaat uit:

  • M. Schepers, voorzitter
  • B.G.A. Tonies, penningmeester
  • L. Seebregts, lid
  • D. de Haan, lid
  • M.L.M. Welten, lid

Het NVAMG bestuur heeft commissies ingesteld om de doelen uit het strategisch plan 2014-2018
te kunnen bereiken. Klik voor meer informatie over deze commissies

Secretariaat
De NVAMG wordt ondersteund door het secretariaatsbureau. Klik voor de contactgegevens en routebeschrijving

Strategisch plan 2014-2018
Voor de NVAMG is de ‘stip aan de horizon’ dat de Musculoskeletale Geneeskunde door de KNMG wordt aangewezen als profiel. De NVAMG is van mening dat er een vervolgstap gezet moet worden richting de reguliere geneeskunde om het vak Musculoskeletale Geneeskunde: 

  • toekomstperspectief te geven;
  • te positioneren onder ander ten opzichte van andere behandelaars op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat;
  • het aantrekkelijk te houden voor potentiële nieuwe MSK-artsen de opleiding te gaan volgen.

Er is daarom tijdens de ALV van 19 juni 2013 besloten om voor profielregistratie te gaan. Musculoskeletale Geneeskunde wordt een deelgebied van de geneeskunde, een verdieping van het deskundigheidsniveau van de arts betreffende klachten van het bewegingsapparaat of aan het bewegingsapparaat gerelateerde klachten.Het besluit om te gaan voor profielregistratie heeft een aantal consequenties voor de vereniging en haar leden. En daarmee voor de invulling van het strategisch plan 2014 - 2018.

Privacyverklaring NVAMG
Privacyverklaring