NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Register RAMG

Het Register Musculoskeletale Geneeskunde geeft informatie over welke artsen de driejarige opleiding tot arts Musculoskeletale Geneeskunde gevolgd hebben en deze met goed gevolg afgesloten hebben en voldoen aan de normen en eisen geformuleerd door RAMG.

Artsen die ingeschreven staan in het register:

  • hebben na de opleiding tot basis-arts de driejarige opleiding tot arts Musculoskeletale Geneeskunde gevolgd en deze met goed gevolg afgesloten;
  • zijn getoetst volgens de normen en eisen van de RAMG;
  • dienen hun vaardigheden en kennis te onderhouden door middel van voldoende uren patiëntencontact en nascholing. Bij herregistratie wordt hierop getoetst;
  • onderschrijven de algemene gedragscode van artsen zoals opgesteld door de KNMG; zijn onderhevig aan het wettelijk tuchtrecht.

Kijk voor meer informatie op www.registeramg.nl.