NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Lid worden van de NVAMG

De NVAMG hanteert verschillende lidmaatschapsvormen. Klik om u aan te melden voor het lidmaatschap van de NVAMG

Gewone leden
Gewone leden zijn conform de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, hierna ook te noemen (wet) BIG, erkende artsen, die een door de vereniging erkende opleiding in de Musculoskeletale Geneeskunde met goed gevolg hebben afgerond.

Een gewoon lid heeft de volgende rechten

 • ontvangst stukken en uitnodiging voor de ledenvergadering;
 • stemrecht;
 • toegang tot de door de vereniging geregelde collectieve klachtrechtregeling;
 • deelname tegen een gereduceerd tarief van € 155,- aan de door de NVAMG georganiseerde nascholing en het aansluitende diner;
 • ontvangst nieuwsbrief NVAMG.

Contributie 2020 bij een omzet

 • tot  € 40.000,-
  € 750,-
 • bij een omzet van € 40.000,- tot € 100.000,-
  € 1750,-
 • bij een omzet van € 100.000,- of meer         
  € 2500,-

Aan de hand van een accountantsverklaring wordt de hoogte van de contributie vastgesteld. Accountantsverklaring is 3 jaar geldig.

Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging of voor de Musculoskeletale Geneeskunde buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Een erelid wordt benoemd door de ALV. Ereleden hebben in die hoedanigheid geen stemrecht. Betreft het erelidmaatschap een gewoon lid van de vereniging, dan behoudt het erelid de rechten en verplichtingen van dit lidmaatschap. Een erelid heeft de volgende rechten

 • ontvangst stukken en uitnodiging voor de ledenvergadering;
 • deelname tegen een gereduceerd tarief van € 100,- aan de door de NVAMG georganiseerde nascholing en het aansluitende diner;
 • ontvangst nieuwsbrief NVAMG.

Contributie 2020: geen

Rustende leden
Rustende artsen zijn artsen die gewoon lid van de vereniging, of haar rechtsvoorgangers, zijn geweest, maar de uitoefening van de geneeskunde hebben beëindigd. Rustende leden hebben geen stemrecht. Overigens hebben zij dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden, tenzij in deze statuten of in het huishoudelijk reglement anders is bepaald.

Een rustend lid heeft de volgende rechten

 • ontvangst stukken en uitnodiging voor de ledenvergadering;
 • toegang tot de door de vereniging geregelde collectieve klachtrechtregeling (rustende leden geven zelf aan of ze hiervan gebruik willen maken);
 • deelname tegen een gereduceerd tarief van € 100,- aan de door de NVAMG georganiseerde nascholing en het aansluitende diner;
 • ontvangst nieuwsbrief NVAMG.

Contributie 2020: € 100,-

Aspirant leden
Aspirant leden zijn BIG-geregistreerde artsen die een door de vereniging erkende opleiding Musculoskeletale Geneeskunde volgen, doch deze nog niet afgesloten hebben met de vereiste examens. Aspirant leden hebben geen stemrecht. Aspirant leden dienen direct na het beëindigen van hun opleiding of binnen een half jaar na het behalen van hun diploma het aspirant-lidmaatschap om te zetten in een gewoon lidmaatschap, dan wel de vereniging te verlaten.

Een aspirant lid heeft de volgende rechten:

 • ontvangst stukken en uitnodiging voor de ledenvergadering;
 • toegang tot de door de vereniging geregelde collectieve klachtrechtregeling;
 • deelname tegen een gereduceerd tarief van € 100,- aan de door de NVAMG georganiseerde nascholing en het aansluitende diner;
 • ontvangst nieuwsbrief NVAMG.

Contributie 2020: € 100,-

Buitengewone leden
Buitengewone leden zijn natuurlijke personen, die belangstelling hebben voor de Musculoskeletale Geneeskunde. Buitengewone leden hebben geen stemrecht en ontvangen geen stukken, mededelingen en uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Een aanvraag voor het buitengewoon lidmaatschap wordt door het bestuur per aanvraag behandeld en al dan niet toegewezen.

Een buitengewoon lid heeft de volgende rechten:

 • deelname tegen een tarief van € 100, - aan de door de NVAMG georganiseerde nascholing en het aansluitende diner;
 • ontvangst nieuwsbrief NVAMG.

Contributie 2020:  € 100

Belangstellende leden
Belangstellende leden zijn BIG-geregistreerde artsen die interesse hebben voor de Musculoskeletale Geneeskunde en het vak een warm hart toedragen. Een aanvraag voor het belangstellend lidmaatschap wordt door het bestuur per aanvraag behandeld en al dan niet toegewezen. Een belangstellend lid heeft de volgende rechten:

 • deelname tegen een gereduceerd tarief van € 155,- aan de door de NVAMG georganiseerde nascholing en het aansluitende diner;
 • ontvangst nieuwsbrief NVAMG.

Contributie 2020:  € 100,-