NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Klachten

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan de Arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts). Wat kan ik doen?

Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de MSK-arts

Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de MSK-arts heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de MSK-arts. Zo lang de MSK-arts niet weet dat u ontevreden bent, kan er niets worden gedaan aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de MSK-arts aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de MSK-arts. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:

Naam klachtenfunctionaris: Arienne Plaisier
Telefoon: 035-2031585
Klachtenformulier: zie hieronder
Mailadres: klacht@erisietsmisgegaan.nl

Kosten

Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de MSK-arts  is aangesloten bij de NVAMG-klachtenservice. 

Klachtenformulier

Tegen wie is de klacht gericht?

Praktijk

De klacht