NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Accreditatie aanvragen voor scholingsaanbieders

Accreditatie aanvragen voor een nascholing
Voor het aanvragen van accreditatie van een nascholing Musculoskeletale Geneeskunde kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier accreditatie nascholing voor RAMG. 

Wij verzoeken u het ingevulde formulier bij voorkeur per e-mail sturen naar: secretariaat@registeramg.nl 
U kunt dit eventueel ook doen per post:

Secretariaat RAMG
Postbus 52
3720 AB  Bilthoven

De aanvraag wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie RAMG. U ontvangt bericht over het aantal accreditatiepunten dat toegekend wordt aan de betreffende nascholing.

Regelmatig komen er op het secretariaat van de NVAMG en het RAMG vragen over de procedure rondom de aanvraag van accreditatiepunten. Daarom wordt in onderstaand schema stapsgewijs uitgelegd wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer.

Stap

Wat?

Wie?

Wanneer?

1

Aanvragen accreditatiepunten voor nog te volgen /gevolgde nascholing

De aanvrager stuurt een volledig ingevuld accreditatieformulier met bijlagen op (zie www.registeramg.nl) digitaal naar het secretariaat RAMG (secretariaat@registeramg.nl)

Accreditatiepunten moeten worden aangevraagd voordat de aanvraag tot herregistratie wordt ingediend.*

Op www.registeramg.nl staan de al geaccrediteerde nascholingen.

2

Controleren van accreditatieformulier

Het secretariaat RAMG controleert of alle gevraagde gegevens zijn ingevuld en eventueel bijgevoegd.

Binnen een week na ontvangst van de aanvraag krijgt de indiener bericht of er nog aanvullende gegevens nodig zijn of dat aanvraag is doorgestuurd naar accreditatiecommissie.

3

Toekennen van accreditatiepunten

Het secretariaat RAMG stuurt de accreditatieaanvraag naar de accreditatiecommissie.

De commissie kent op basis van het accreditatie reglement (NVOMG1037) uren toe en geeft dit door aan het secretariaat RAMG.

Als alle gevraagde gegevens compleet zijn, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de accreditatiecommissie.

4

Informeren aanvrager over toegekende accreditatiepunten

Het secretariaat RAMG bericht de aanvrager per mail hoeveel uren zijn toegekend aan de door hem/haar ingediende nascholing.

Als er geen uren worden toegekend wordt de reden gegeven van afwijzing / gedeeltelijke toewijzing.

 

Uiterlijk 6 weken na de aanvraag krijgt de aanvrager bericht over hoeveel uren zijn toegekend.

5

Plaatsen geaccrediteerde nascholing in overzicht op website

Het secretariaat RAMG plaatst de geaccrediteerde nascholing op de website www.registeramg.nl zodat alle registerleden kunnen zien welke nascholingen al geaccrediteerd zijn.

Uiterlijk 5 werkdagen na de toekenning door de accreditatiecommissie, wordt de nascholing op de website geplaatst.

6

Indienen protest tegen toekenning door accreditatiecommissie

Nee

 

Overzicht geaccrediteerde nascholingen.
Alle geaccrediteerde cursussen met het  bijbehorende aantal accreditatiepunten worden geregistreerd in het overzicht op www.registeramg.nl

Accreditatie intervisie
Intervisie wordt geaccrediteerd indien deze aan een aantal voorwaarden voldoet. Klik voor deze voorwaarden en het formulier voor het aanvragen van accreditatie voor intervisie