NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Wanneer naar de MSK-arts?

Met welke klachten komt u bij de arts Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts) ?

  • Patiënten met pijn in rug, nek, hoofdpijn en patiënten met gewrichtsklachten hebben baat bij behandeling door een MSK-arts.
  • Ook patiënten die na een herniaoperatie pijnklachten houden, reageren veelal positief op de behandelingen. Dat geldt ook voor patiënten die last hebben van vage pijnen of tintelingen in armen, benen, borst of hoofd, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, hartkloppingen, onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of tussen de ribben.
  • Mensen met klachten die te maken hebben met de wervelkolom, het bekken of gewrichten kunnen zich voor onderzoek en een diagnose melden bij hunhuisarts. Die zal in de meeste gevallen voor verdere behandeling doorverwijzen naar een specialist in houding en beweging - een MSK-arts kan dan uitkomst bieden.

Waarom naar de arts Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts) ?
De MSK-arts kan in veel gevallen helpen onnodige, kostbare operaties of behandelingen door medisch specialisten te voorkomen. Hij stelt een diagnose op basis van een beoordeling van houdings-, stand- en functiestoornissen, mechanisch/orthopedisch en neurologisch onderzoek en beeldvorming. Op basis daarvan kan hij ofwel adequaat zelf behandelen, of gericht doorverwijzen.

Musculoskeletale Geneeskunde is het vakgebied dat zich richt op de behandeling van klachten van, of gerelateerd aan het bewegingsapparaat. In veel gevallen kan een MSK-arts dergelijke klachten verhelpen, zonder operaties of ziekenhuisopname. Na een beperkt aantal behandelingen zijn de meeste patiënten weer in staat pijnvrij te bewegen. Een MSK-arts is – anders dan een manueel fysiotherapeut - een regulier opgeleide arts die na zijn artsexamen een specialistische opleiding heeft gevolgd in het onderzoeken en behandelen van klachten die samenhangen met houding en beweging.

Artsen Musculoskeletale Geneeskunde met een erkende opleiding staan ingeschreven in het Register Musculoskeletale Geneeskunde. Deze artsen, inmiddels zo’n 160 mannen en vrouwen, voldoen aan standaardeisen ten aanzien van kwaliteit en ervaring, aantallen patiënten. Door middel van (verplichte) regelmatige nascholing houden zij de ontwikkelingen in hun vakgebied bij. 

De MSK-arts is bij uitstek deskundig in de diagnose en behandeling van pijnklachten en functiestoornissen van het houdings-, steun- en bewegingsapparaat en  van klachten die daarmee te maken hebben. Daarbij maakt hij gebruik van methodes en technieken uit diverse medische disciplines. Zo integreert de MSK-arts de kennis van een aantal specialistische deelgebieden, zoals orthopedie, neurologie, radiologie, anesthesiologie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde.

Dikwijls gaat het hierbij om duidelijke chronische klachten of juist om  aspecifieke, moeilijker te duiden klachten. De MSK-arts is bij uitstek in staat het arsenaal aan diagnostische, therapeutische en preventieve  technieken van zijn vakgebied doelmatig en evidence-based toe te passen.

Verwijzing naar de arts Musculoskeletale Geneeskunde vindt plaats door huisartsen en door medisch specialisten. Sommige patiënten komen op eigen initiatief of op advies van paramedici bij de MSK-arts.

Verschil tussen MSK-arts en manueel (fysio)therapeut
Er is een duidelijk onderscheid tussen MSK-artsen en manueel therapeuten met een achtergrond als fysiotherapeut, ook al kunnen sommige technieken overeen komen. De MSK-arts beschikt over meer kennis en meer behandelmogelijkheden, waardoor hij effectiever kan zijn. Door opleiding en bevoegdheid is in de positie om een diagnose te stellen. De MSK-arts kan indicaties en contra-indicaties goed overzien en is daarin eindverantwoordelijk. Als volledig bevoegd arts met specialistische kennis en ervaring kan hij op voet van gelijkheid overleggen met collega-artsen en specialisten.

Hoe werkt een arts Musculoskeletale Geneeskunde?
De handen van de MSK-arts zijn zijn belangrijkste werktuigen. Met specifieke technieken corrigeert hij standsafwijkingen van de wervelkolom en verhelpt hij bewegingsstoornissen. Soms schrijft hij oefeningen of medicijnen voor, soms dient hij - altijd na overleg - injecties toe. Zo nodig laat hij aanvullend laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of MRI scan uitvoeren, uiteraard is hij ook in staat de uitkomsten van zulk aanvullend onderzoek te beoordelen.

Patiëntenfolder
De NVAMG heeft een folder ontwikkeld speciaal om de patiënt te informeren over de Musculoskeletale Geneeskunde.
Klik om de patiëntenfolder te bekijken.