NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Onderste extremiteiten: knie

Datum: 
vrijdag 10 december 2021
Locatie: 
NVAMG Bilthoven
Accreditatiestatus: 
6 punten

Op deze dag wordt met de basale kennis over de onderste extremiteiten een relatie gelegd met de diagnostiek van functionele knie- en voetproblemen. Meerdere casussen vormen een leidraad waarbij de richtlijnen niet worden vergeten. Gevalideerde onderzoeken en moderne mobilisatie technieken /oefeningen worden theoretisch besproken en praktisch getraind/aangeleerd met aandacht voor de mechanische deelketen en ingepast in een casus.

Praktisch

 • Ter voorbereiding is een literatuur lijst beschikbaar. Deze ontvangt u direct na inschrijving en dient u te bestuderen. 
 • Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er meerdere begeleiders.
 • Curriculum coördinator SWOMM: Wim Jorritsma
 • Supervisie: Sjef Rutte

Doelstellingen

De arts MSK geneeskunde( io):

 • heeft inzicht in de functionele anatomie van de knie en voet.
 • kan de osteokinematica en artrokinematica van de knie beschrijven en toepassen in het bewegingsonderzoek van de patiënt met ventrale kniepijn en voorvoetpijn.
 • heeft inzicht in de kinematica van de supinatie en pronatie van de voet en kent de begrippen tarsaalmechanisme en tarso-metatarsaal mechanisme.
 • heeft inzicht in het effect van bewegingen in de kinematische keten op de osteokinematica van de voetbeenderen en kent de begrippen cruro-talare en talo-crurale mechanisme.
 • kent de grote lijnen van onderdelen van het lichamelijk onderzoek bij de patiënt met ventrale kniepijn en de patiënt met voorvoetpijn.
 • kan een gestrukeerd lichamelijk onderzoek van de patiënt met ventrale kniepijn en voorvoetpijn uitvoeren.
 • kan een differentiaal diagnose op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek opstellen bij ventrale kniepijn en voorvoetpijn
 • kan de symptomatologie en diagnostiek vanuit de M/MM beschrijven van klinisch relevante pijnsyndromen bij ventrale kniepijn en voorvoetpijn.
 • kan enkele mobilisaties uit M/MM van de knie en de voet uitvoeren, doseren en demonstreren volgens de opgestelde criteria.
 • kan de patiënt met ventrale kniepijn en voorvoetpijn voorlichten (uitleg, geruststellen, motiveren), ergonomische instructie geven en instrueren t.a.v. het uitvoeren van enkele functionele oefeningen.

Programma

08.45-09.00 uur Ontvangst

09.00-09.30 uur Casus: patiënt met ventrale kniepijn
09.30-09.50 uur Training: oriënterende palpatie knie:
09.50-10.10 uur Responsiecollege 1: belangrijkste klachten en beperkingen bij knieproblemen, diagnostische triage: intrinsieke/extrinsieke kniepijn,subclassificatie ventrale kniepijn
10.10-10.45 uur Training: lichamelijk onderzoek knie, inspectie, functionele/ ketentests, passieve bewegingen, W-tests
10.45-11.00 uur Responsiecollege 2: osteokinematica en artrokinematica i.h.a. en van de knie in het bijzonder

11.00-11.15 uur Pauze

11.15-11.30 uur Quiz: ca 20 vragen op basis van te bestuderen literatuur voor trainingen en responsiecolleges: A,B,C?
11.30-11.50 uur Responsiecollege 3: achtergronden en beleid bij ventrale kniepijn en knieartrose
11.50-12.30 uur Training: mobilisaties knie, algemene adviezen en ketenoefeningen

12.30-13.00 uur Lunchpauze

13.00-13.45 uur Training: palpatie ossale- en tendinogene voetstructuren
13.45-14.05 uur Casus: voorvoetpijn
14.04-14.25 uur Training: voetonderzoek: actief-passief-W-tests
14.25-15.00 uur Training: bewegingspalpatie voor- en achtervoet gewrichten

15.00-15.15 uur Pauze

15.15-15.40 uur Training: 3-D mobilisaties ter verbetering van dorsaalflexie in het BSG en supinatie in het tarsale mechanisme
15.40-16.00 uur Training: 3-D mobilisatie ter bevordering van pronatie in het tarso-metatarsale mechanisme
16.00-16.45 uur Training: herhaling belangrijkste praktische vaardigheden+ oefeningen

16.45-17.00 uur Evaluatie en vragen naar ervaringen

Investering

€ 375,00

Aanmelden

Via deze link