NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Commissies NVAMG

Het NVAMG bestuur heeft commissies ingesteld om de doelen uit het strategisch plan 2014-2018 te kunnen bereiken. De commissies zijn te bereiken via het secretariaat: info@nvamg.nl

Binnen de NVAMG zijn de volgende commissies actief:

 • Commissie kwaliteit
 • Consilium
 • Commissie nascholing
 • Sollicitatiecommissie
 • College MSK
 • Registratiecommissie
 • Accreditatiecommissie
 • College van Beroep
 • Kascommissie
 • Commissie wetenschap
 • SKA  klachtencommissie