NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Vergoedingen door zorgverzekeraars

De afgelopen weken kregen we behoorlijk wat reacties betreffende zorgverzekeraars die in verwarring zijn geraakt van onze naamswijziging.  Van een aantal zorgverzekeraars hebben wij reacties gekregen dat de naamswijziging van de NVAMG/RAMG geaccepteerd is maar dat het probleem veel meer zit in de omschrijving van het product. Met name de VGZ* en Menzis zijn van mening dat een consult msk-geneeskunde niet voor vergoeding in aanmerking komt  omdat het een te breed/algemeen begrip is en daar van alles onder kan vallen. Zij vrezen dat daar dan ook zorg onder valt welke thuis hoort in de basiszorg en dat er sprake is van een “onrechtmatige” verschuiving van zorg naar het aanvullende pakket.
Overleg met VGZ leerde dat men nu niet van dit standpunt af te brengen is. Zolang de MSK-Geneeskunde door de KNMG niet erkend is zullen wij deze discussie moeilijk winnen.

Voor 2017 zullen we pragmatisch moeten zijn en we zullen moeten accepteren dat we op onze nota’s vermelden:

Consult (ortho)manuele geneeskunde door MSK-arts

In de komende periode zullen we de gesprekken met de betreffende zorgverzekeraars intensiveren om voor 2018 een passender oplossing te vinden.