NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Nascholingsmiddag en aansluitend ALV

Datum: 
woensdag 24 maart 2021
Locatie: 
NVAMG Bilthoven
Doelgroep: 
MSK-artsen en aio
Accreditatiestatus: 
zal worden aangevraagd voor 3 punten

Met deze nascholing (via ZOOM) willen wij u een bredere kijk geven op musculoskeletale klachten, waarbij zowel in de breedte wordt gekeken, als dieper wordt ingegaan op de neurofysiologie van pijn, vanuit aanpalende grensgebieden.

Het eerste deel wordt verzorg door Joy Goffin en Dorothea König. Joy M. Goffin, bewegingswetenschapper en psychomotorisch therapeut , heeft langdurige en brede ervaring met o.a. complexe Somatisch Symptoom Stoornis, onderzoek naar diagnostiek en behandeling op dat gebied. Dorothea König is opgeleid als arts en heeft zich gespecialiseerd tot psychomotorisch therapeut. Zij is als zodanig werkzaam bij Care to Change en heeft een eigen praktijk (De Preventiedokter).

Het tweede deel wordt verzorgd door Prof. Dr.Dr. Walter Zieglgänsberger, emeritus hoogleraar klinische neurofarmacologie aan de Ludwig-Maximilians-Universität München, gericht op Pain memory.

Programma

14.30 - 16.00 uur: Hoog-complexe SOLK bij musculoskeletale klachten. Enkele risicofactoren in de behandeling van repetitief wederkerende pijn- en houdingsklachten.
Joy J.M. Goffin (Bewegingswetenschapper)
Dorethea Kõnig (Psychomoterisch therapeut, arts n.p.)

16.15 - 17.30 uur: Pain Memory
Walter Zieglansberger (Neurofarmacoloog).

Aansluitend vindt er op deze dag een ALV van de NVAMG plaats. Deze is van 18.30-20.30 uur.

Investering

€ 110,00 

Aanmelden

Klik om u aan te melden.

Het is belangrijk dat u bij het aanmelden een BIG-nummer invult, en niet b.v. 'is bekend' of '12345'. Dit omdat het bestand met aanmeldingen automatisch ingelezen wordt in PE-online en zij op basis van het ingevulde BIG-nummer de punten bijschrijven.