NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Drs. D.C. Aharon en dr. F.J. Bavelaar schrijven boek 'Orthomanuele Diergeneeskunde' methode Aharon

Deze zomer verschijnt het boek 'Orthomanuele Diergeneeskunde' methode Aharon, geschreven door dierenartsen dr. F.J. Bavelaar en drs. D.C. Aharon. De auteurs dr. Frederique Bavelaar en drs. D.C. Aharon hebben een naslagwerk gemaakt voor de orthomanuele diergeneeskunde. In het boek wordt nauwkeurig beschreven wat de Orthomanuele Diergeneeskunde inhoudt en wordt er praktische achtergrondinformatie gegeven met betrekking tot klinisch onderzoek, anatomie, pathofysiologie, orthopedie en neurologie. Kortom, een praktisch naslagwerk op het gebied van orthopedie en neurologie voor iedere eerstelijnspraktijk (practicus), specialist Orthopedie en Neurologie en student diergeneeskunde.

Aanbeveling van prof. Erik Gruys (19-06-2018):
Omdat Dorit Aharon op haar spreekuur veel patiënten zag met rugpijn en kreupelheid heeft zij een methode ontwikkeld om tot een nauwkeurige diagnose te kunnen komen. In een aanzienlijk deel van de praktijkgevallen bleken de honden en katten verschoven wervels te hebben, die met een aantal handgrepen gereponeerd konden worden. Samen met rust en een op de manuele repositie gebaseerd protocol heeft zij de veterinaire orthomanuele diergeneeskunde methode Aharon ontwikkeld. Dat heeft geleid tot een stroom van meestal doorverwezen patiënten, waarop zij een bloeiende tweedelijns praktijk heeft gebaseerd. Samen met diverse leerlingen heeft zij de methodiek verder uitgebouwd en tenslotte heeft Dr. Frederique Bavelaar een syllabus van het onderwijs-materiaal samengesteld. Deze ging o.a. in op het klinische onderzoek, de anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat, de orthopedie, neurologie en metabole aandoeningen. Dr. Bavelaar had aanvankelijk enige scepsis ten aanzien van de methode, maar toen ze zelf op basis van nauwkeurig lichamelijk onderzoek links-rechts-verschillen had leren waarnemen was ze snel overtuigd. De syllabus is uitgewerkt tot een handboek. Het is een genoegen dat dit nu beschikbaar is gekomen voor een groot publiek, waardoor meer collega's zich in dit deelveld van de diergeneeskunde kunnen verdiepen.

  • Bekijk het persbericht.
  • Bestellen?
    Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Libre bv en is te bestellen door € 69,95 (inclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL85 RABO 0115 1049 33 t.n.v. Uitgeverij Libre bv o.v.v. {aantal} boek Methode Aharon + naam en adresgegevens