NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Bovenste extremiteiten: schouder

Datum: 
vrijdag 23 september 2022
Locatie: 
NVAMG, Professor Bronkhorstlaan 26, in Bilthoven.
Doelgroep: 
MSK-artsen en MSK-artsen i.o.
Accreditatiestatus: 
6 punten

Direct aanmelden

Deze nascholing legt de nadruk op begrip/verdieping van kinematische schouderketens en de relatie van veelvuldig gebruikte orthopedische en neurologische fysische diagnostiek. Aan de hand van casussen bespreken we deze logica. Diagnostische vaardigheden als ECHO, infiltratie, X foto’s worden mogelijk genoemd maar niet behandeld.

Zoals bekend heeft 40 procent van de schouderpatiënten na een jaar nog klachten. Het zou interessant zijn om deze groep ook een eind op weg te helpen gezien vanuit ons vakgebied.

Cursus syllabus SWOMM Jorritsma /Rutte 2022

Begeleider Sjef Rutte

Doelstellingen

De arts MSK geneeskunde ( i.o.):

  • heeft inzicht in de functionele anatomie van de schoudergordel
  • kan de osteokinematica en artrokinematica van de gewrichten van de schoudergordel en de bijdrage van de WK in de kinematische keten toepassen in het bewegingsonderzoek van de patiënt met schouderpijn
  • kan een gestructureerde anamnese bij de patiënt met schouderpijn beschrijven en uitvoeren
  • kan de symptomatologie en diagnostiek vanuit de M/MM beschrijven van de frozen shoulder en het subacromiale pijnsyndroom (SAPS) i.h.b. van de tendinosen en rupturen van rotatorcuff spieren en de bursitis subacromialis
  • kent de grote lijnen van onderdelen van het lichamelijk onderzoek van de patiënt met schouderpijn i.h.b. bij SAPS en de frozen shoulder
  • kan een gestructureerd lichamelijk onderzoek van de patiënt met schouderpijn uitvoeren
  • kan relevante mobilisaties uit de M/MM van de schoudergordel uitvoeren en demonstreren volgens de opgestelde criteria.
  • kan de patiënt met schouderpijn voorlichten (uitleggen, geruststellen, motiveren),
  • ergonomische instructie geven en instrueren t.a.v. het uitvoeren van enkele functionele oefeningen

Programma Schouder

08.45-09.00 uur                  Ontvangst
09.00-09.30 uur                  Casus: patiënt met schouderpijn
09.30-10.00 uur                  Training: oriënterende palpatie schouder
10.00-10.20 uur                  Belangrijkste klachten en beperkingen bij schouderpijn, diagnostische triage: intrinsieke/extrinsieke schouderpijn, rode vlaggen

10.20-10.40 uur                   Training: lichamelijk onderzoek schouder: functionele tests, actieve/ passieve bewegingen, W-tests
10.40-11.00 uur                   Functionele anatomie schoudergordel, bijdrage WK aan armbewegingen
11.00-11.15 uur                   Pauze
11.15-11.30 uur                   Quiz: ca 10 vragen op basis van je huidige kennis A,B of C goed?
11.30-11.50 uur                   Achtergronden en beleid bij de frozen shoulder
11.50-12.30 uur                   Training: mobilisaties schoudergordel en schouderoefeningen ter bevordering van de mobiliteit
12.30-13.00 uur                  Lunchpauze
13.00-13.20 uur                  Training: Palpatie schouderpezen
13.20-13.40 uur                  Casus: schouderpijn
13.40-14.00 uur                  Training: specifieke testen voor spierkracht bij SAPS
14.00-14.40 uur                  Training: bewegingspalpatie bij armelevatie
14.40-15.00 uur                  Achtergronden en beleid bij SAPS i.h.b. bij tendinosen, rupturen
15.00-15.15 uur                  Pauze
15.15-15.45 uur                  Training van oefeningen ter versterking rot. cuff spieren
15.45-16.45 uur                 Herhaling belangrijkste praktische vaardigheden t.a.v.mobilisaties en oefeningen ter bevordering van de mobiliteit van de schouder
16.45-17.00 uur                   Evaluatie en vragen naar ervaringen

Direct aanmelden

Kosten (inclusief lunch)

  • Regulier 425 euro